Alla olevasta kartasta näette satamamme erinomaisen sijainnin.

Kartassa näkyy vielä vanha laituri, uusi on asennettu keväällä 2015.

 

Intense group Oy | Isoluodontie 28 | 21150 RÖÖLÄ (Aaslaluoto, RYMÄTTYLÄ) | Puhelin 040 5322 349 Jukka Tamminen | Sähköposti: info@rymattylamarina.fi