Intense group Oy | Isoluodontie 28 | 21150 RÖÖLÄ (Aaslaluoto, RYMÄTTYLÄ) | Puhelin 040 5322 349 Jukka Tamminen | Sähköposti: info@rymattylamarina.fi